Tên dược chất: IP-6

Các tên gọi khác của IP-6: Inositol Hexaphosphate, IP6, Insp-6, inositol, axit phytic, phytate, myo-inositol hexaphosphate; inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate

Mô tả: Inositol hexaphosphate (IP6) là một hóa chất được tìm thấy trong các loại đậu, gạo nâu, ngô, hạt vừng, cám lúa mì, và các loại thực phẩm nhiều chất xơ khác. Nó được chuyển đổi thành các hợp chất trong cơ thể được sử dụng bởi các tế bào để chuyển tiếp các thư bên ngoài đến nhân tế bào. IP6 cũng hỗ trợ cơ thể trong việc sử dụng nó, hoặc chuyển hóa, canxi và các khoáng chất khác.

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Việt:

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Anh:

Và rất nhiều kết quả nghiên cứu: