Tên dược chất: Fucoidan

Các tên gọi khác của tảo Nâu, rong Nâu: Brown Algae, Brown Seaweed, Mozuku, Kombu, Bladderwrack, Wakame, Hijiki

Mô tả: Fucoidan là hợp chất thuộc nhóm polysaccarit với cấu trúc hóa học phần lớn là sunfat và fucopyranoside. Fucoidan được phát hiện đầu tiên bới các nhà nghiên cứu Nhật Bản khi họ phân tách được nó từ một loại rong biển. Theo y học hiện đại thì loài thực vật nào có hàm lượng sunfat cao thì đều có tác dụng chữa bệnh cao. Và cũng chính vì lý do này con người đã bắt đầu tìm cách để khai thác lợi ích từ các loại rong biển chứa Fucoidan.

Sản xuất từ: tảo Nâu, rong Nâu

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Việt:

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Anh:

Và rất nhiều kết quả nghiên cứu:

Các video giới thiệu:

{youtube}uPsAs1j8fLE{/youtube}

{youtube}Uf-CCft71M4{/youtube}

{youtube}o2fiFYKKWPc{/youtube}

{youtube}DicaKbB1i48{/youtube}

{youtube}VH7CFb-mUEQ{/youtube}