Tên dược chất: EGCg trong tinh chất Trà Xanh

Các tên gọi khác của EGCg: Epigallocatechin Gallate, epigallocatechin-3-gallate

Các tên gọi khác của Trà xanh: Green tea

Mô tả: EGCG, là catechin có nhiều nhất trong trà , là một polyphenol trong nghiên cứu cơ bản về tiềm năng của nó để ảnh hưởng đến sức khỏe con người và bệnh. Nó được tìm thấy chủ yếu trong trà trắng , trà xanh , và với số lượng nhỏ, trà đen.

Sản xuất từ: Lá trà xanh

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Việt:

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Anh:

Và rất nhiều kết quả nghiên cứu: