Tên dược chất: Beta Glucan

Các tên gọi khác: β-Glucan

Mô tả: β-Glucan là hợp chất liên phân tử chỉ chứa glucose trong thành phần cấu tạo và được tạo nên từ các liên kết β-glycoside. Về mặt tổng quát, sự khác biệt giữa liên kết α- and β-glycoside dựa vào các nhóm thế carbon định vị vòng oxy cùng hướng hay ngược hướng trong phân tử đường. Một liên kết α-glycoside của đường-D nằm ở mặt phẳng dưới, so với liên kết hydro (hoặc nhóm thế khác) gắn vào carbon ở vị trí trên mặt phẳng (cấu trúc đối lập), trong khi một liên kết β-glycoside nằm ở phẳng dưới. Các chỉ số 1,4 và 6 thể hiện nguyên tử carbon có liên kết glycoside. Việc đánh số bắt đầu ở vòng oxy kế tiếp.

Sản xuất từ: tế báo của nấm men (Saccharomyces cerevisiae); vỏ cám của hạt yến mạch và lúa mạch, một ít từ lúa mạch đen và lúa mì; tảo biển, và một số loài nấm như nấm linh chi (Reishi), nấm hương (Shiitake) và nấm khiêu vũ (Maitake).

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Việt:

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Anh:

Các trang chuyên nghiên cứu:

Và rất nhiều kết quả nghiên cứu:

Các video tiếng Việt giới thiệu

{youtube}zIova2Ispf8{/youtube}

{youtube}phNy3IbTqPY{/youtube}

{youtube}P7c-2iGq1HA{/youtube}

Các video tiếng Anh giới thiệu

{youtube}TZiZh8EtCHQ{/youtube}

{youtube}BCeQWt_Vm20{/youtube}

{youtube}JdBf6ClR5BM{/youtube}

{youtube}85wSrjd78lI{/youtube}