Arabinogalactan - dược chất có trong cây Nương Tùng (Đường Tùng, Lạc Diệp Tùng, Larch, Larix, Pinaceae)