Now Foods Curcubrain Longvida -Tinh nghệ nano của Mỹ

Now Foods Curcubrain Longvida -Tinh nghệ nano của Mỹ

Tên sản phẩm: Now Foods Curcubrain

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 50, mỗi viên chứa 400mg Tinh Nghệ Nano

Cả lọ chứa: 20.000mg Tinh Nghệ Nanogiá 1mg chỉ 31VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Tinh Nghệ Nano

Liều dùng: 1 viên1 lần, không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

620,000VND

Relentless Improvement Active Hexose Correlated Compound của Mỹ

Relentless Improvement Active Hexose Correlated Compound của Mỹ

Tên sản phẩm: Relentless Improvement Active Hexose Correlated Compound

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, 1 viên chứa 750mg Active Hexose Correlated Compound

Cả lọ chứa: 45.000mg Active Hexose Correlated Compoundgiá 1mg chỉ 27,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Active Hexose Correlated Compound

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

1,260,000VND

Curcuminrich Theracurmin - Tinh nghệ nano của Mỹ

Curcuminrich Theracurmin - Tinh nghệ nano của Mỹ

Tên sản phẩm: Curcuminrich Theracurmin

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 300mg Tinh Nghệ Nano

Cả lọ chứa: 18.000mg Tinh Nghệ Nanogiá 1mg chỉ 36,1VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Tinh Nghệ Nano

Liều dùng: 1-2 viên 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

651,000VND

Absorb your Health Chaga Mushroom - Tinh chất nấm Chaga của Mỹ

Absorb your Health Chaga Mushroom - Tinh chất nấm Chaga của Mỹ

Tên sản phẩm: Absorb your Health Chaga Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 400mg tinh chất nấm Chaga có hàm lượng polysaccharides chiếm 30%

Cả lọ chứa: 12.000mg polysaccharides nấm Chagagiá 1mg chỉ 34VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Chaga

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

423,000VND

Absonutrix Fucoidan Maximum Strength của Mỹ

Absonutrix Fucoidan Maximum Strength của Mỹ

Tên sản phẩm: Absonutrix Fucoidan Maximum Strength

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg Fucoidan

Cả lọ chứa: 60.000mg Fucoidangiá 1mg chỉ 14,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Fucoidan

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

889,000VND

PipingRock Beta 1,3/1,6-D-Glucan của Mỹ

PipingRock Beta 1,3/1,6-D-Glucan của Mỹ

Tên sản phẩm: PipingRock Beta 1,3/1,6-D-Glucan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 250mg Beta Glucan

Cả lọ chứa: 22.500mg Beta Glucangiá 1mg chỉ 12,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Beta Glucan

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

408,000VND

Daiwa Health Development Peak Immune 4 - RBAC (Rice Bran Arabinoxylan Compound) của Mỹ

Daiwa Health Development Peak Immune 4 -  RBAC (Rice Bran Arabinoxylan Compound) của Mỹ

Tên sản phẩm: Daiwa Health Development Peak Immune 4

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 50, mỗi viên chứa 250mg RBAC

Cả lọ chứa: 12.500mg RBACgiá 1mg chỉ 84,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như RBAC

Liều dùng: 4 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

1,023,000VND

Swanson Superior Herbs Turkey Tail Mushroom -Tinh chất nấm Vân Chi của Mỹ

Swanson Superior Herbs Turkey Tail Mushroom -Tinh chất nấm Vân Chi của Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Superior Herbs Turkey Tail Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Vân Chi có hàm lượng polysaccharides chiếm 30%

Cả lọ chứa: 18.000mg polysaccharides nấm Vân Chigiá 1mg chỉ 20,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Vân Chi

Liều dùng: 2 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

528,000VND

Piping Rock Reishi Mushroom Extract 500 mg (Standardized) - Tinh chất nấm Linh Chi của Mỹ

Piping Rock Reishi Mushroom Extract 500 mg (Standardized) - Tinh chất nấm Linh Chi của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock Reishi Mushroom Extract 500 mg (Standardized)

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Linh Chi có hàm lượng polysaccharides chiếm 10%

Cả lọ chứa: 5000mg polysaccharides nấm Linh Chigiá 1mg chỉ 30VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Linh Chi

Liều dùng: 2 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

379,000VND

Piping Rock Maitake Mushroom - Tinh chất nấm Khiêu Vũ của Mỹ

Piping Rock Maitake Mushroom - Tinh chất nấm Khiêu Vũ của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock Maitake Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Khiêu Vũ chiết xuất theo tỉ lệ 4:1 (tương đương hàm lượng polysaccharides chiếm 17%)

Cả lọ chứa: 10.200mg polysaccharides nấm Khiêu Vũgiá 1mg chỉ 18,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Khiêu Vũ

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

289,000VND

Swanson Superior Herbs Agaricus Blazei Mushroom Extract - Tinh chất nấm Thái Dương của Mỹ

Swanson Superior Herbs Agaricus Blazei Mushroom Extract - Tinh chất nấm Thái Dương của Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Superior Herbs Agaricus Blazei Mushroom Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Thái Dương có hàm lượng polysaccharides chiếm 35%

Cả lọ chứa: 15.750mg polysaccharides nấm Thái Dươnggiá 1mg chỉ 30,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Thái Dương

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

648,000VND

Alohamedicinals Meshima Gold - nấm Thượng Hoàng của Mỹ

Alohamedicinals Meshima Gold - nấm Thượng Hoàng của Mỹ

Tên sản phẩm: Alohamedicinals Meshima Gold

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg nấm Thượng Hoàng

Cả lọ chứa: 45.000mg nấm Thượng Hoànggiá 1mg chỉ 9,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Thượng Hoàng

Liều dùng: 3 viên/ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

648,000VND

Doctor's Best Ultra Cordyceps Plus - Tinh chất Đông Trùng Hạ Thảo của Mỹ

Doctor's Best Ultra Cordyceps Plus - Tinh chất Đông Trùng Hạ Thảo của Mỹ

Tên sản phẩm: Doctor's Best Ultra Cordyceps Plus

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 750mg tinh chất Đông Trùng Hạ Thảo có hàm lượng Cordyceps Acid chiếm 8%

Cả lọ chứa: 3.600mg Cordyceps Acid Đông Trùng Hạ Thảogiá 1mg chỉ 108,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Đông Trùng Hạ Thảo

Liều dùng: 1 viên 1 lần, 4 lần 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

408,000VND

Vita World Shiitake Extract 500mg - Tinh chất nấm Hương của Mỹ

Vita World Shiitake Extract 500mg - Tinh chất nấm Hương của Mỹ

Tên sản phẩm: Vita World Shiitake Extract 500mg

Xuất xứ: Đức, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Hương có hàm lượng Polysaccharides chiếm 10%

Cả lọ chứa: 5.000mg Polysaccharides nấm Hươnggiá 1mg chỉ 181,6VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Hương

Liều dùng: 1-2 viên 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

908,000VND

Solaray Jiaogulan - Tinh chất Giảo Cổ Lam Gypenosides của Mỹ

Solaray Jiaogulan - Tinh chất Giảo Cổ Lam Gypenosides của Mỹ

Tên sản phẩm: Solaray Jiaogulan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 410mg tinh chất Giảo Cổ Lam có hàm lượng Gypenosides chiếm 98%

Cả lọ chứa: 24.108mg Gypenosides Giảo Cổ Lamgiá 1mg chỉ 19,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Giảo Cổ Lam

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

468,000VND

Piping Rock EGCG Green Tea - Tinh chất trà xanh EGCG của Mỹ

Piping Rock EGCG Green Tea - Tinh chất trà xanh EGCG của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock EGCG Green Tea

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 600mg tinh chất Trà Xanh có hàm lượng EGCG chiếm 30% (không gây buồn ngủ)

Cả lọ chứa: 18.000mg EGCG Trà Xanh , giá 1mg chỉ 22,7 VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như EGCG của Trà xanh

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giá cũ là 222k, tăng giá từ ngày 11/11/2016

409,000VND

NOW Foods EGCg Green Tea Extract - Tinh chất trà xanh EGCG của Mỹ

NOW Foods EGCg Green Tea Extract - Tinh chất trà xanh EGCG của Mỹ

Tên sản phẩm: NOW Foods EGCg Green Tea Extract - Tinh chất trà xanh EGCG

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 180, mỗi viên chứa 400mg tinh chất Trà Xanh có hàm lượng EGCG chiếm 50% (không gây buồn ngủ)

Cả lọ chứa: 36.000mg EGCG Trà Xanh , giá 1mg chỉ 17.5 VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như EGCG của Trà xanh

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

629,000VND

Dr. Clark Store Papain - Tinh chất papaya proteinase (enzyme) cây Đu Đủ của Mỹ

Dr. Clark Store Papain - Tinh chất papaya proteinase (enzyme) cây Đu Đủ của Mỹ

Tên sản phẩm: Dr. Clark Store Papain

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủ

Cả lọ chứa: 50.000mg Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủgiá 1mg chỉ 12,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủ

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

535,000VND

Swanson Ultra IP-6 Inositol Hexaphosphate của Mỹ

Swanson Ultra IP-6 Inositol Hexaphosphate của Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Ultra IP-6 Inositol Hexaphosphate

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 240, mỗi viên chứa 500mg IP-6

Cả lọ chứa: 120.000mg IP-6giá 1mg chỉ 2,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như IP-6

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

336,000VND

Piping Rock SOD Superoxide Dismutase của Mỹ

Piping Rock SOD Superoxide Dismutase của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock SOD Superoxide Dismutase

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 300mg SOD

Cả lọ chứa: 30.000mg SODgiá 1mg chỉ 6,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như SOD

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

193,000VND

Swanson Ultra S.O.D. Antioxidan Complex - Superoxide Dismutase của Mỹ

Swanson Ultra S.O.D. Antioxidan Complex - Superoxide Dismutase của Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Ultra S.O.D. Antioxidan Complex - Superoxide Dismutase của Mỹ

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 250mg SOD

Cả lọ chứa: 15.000mg SODgiá 1mg chỉ 16,2VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như SOD

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

243,000VND

Piping Rock Olive Leaf - Tinh chất Oleuropein Ô liu của Mỹ

Piping Rock Olive Leaf - Tinh chất Oleuropein Ô liu của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock Olive Leaf

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 129, mỗi viên chứa 750mg tinh chất lá Ô Liu có hàm lượng Oleuropein chiếm 20%

Cả lọ chứa: 18.000mg Oleuropeingiá 1mg chỉ 13,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Oleuropein của Ô liu

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

250,000VND

Life Extension Echinacea Extract - Tinh chất Echinacoside cây Cúc Dại của Mỹ

Life Extension Echinacea Extract - Tinh chất Echinacoside cây Cúc Dại của Mỹ

Tên sản phẩm: Life Extension Echinacea Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 250mg tinh chất rễ cây hoa cúc dại có hàm lượng Echinacoside chiếm 4%

Cả lọ chứa: 600mg Echinacosidegiá 1mg chỉ 560VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Echinacoside của cây Cúc Dại

Liều dùng: 1-2 viên/ngày.

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

336,000VND

Deva Vegan Black Cumin Seed Oil - Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen của Mỹ

Deva Vegan Black Cumin Seed Oil - Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen của Mỹ

Tên sản phẩm: Deva Vegan Black Cumin Seed Oil

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen

Cả lọ chứa: 45000mg Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đengiá 1mg chỉ 6,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

307,000VND

Swanson Ultra Larch Tree Arabinogalactan - Tinh chất cây Nương Tùng của Mỹ

Swanson Ultra Larch Tree Arabinogalactan - Tinh chất cây Nương Tùng của Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Ultra Larch Tree Arabinogalactan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg Arabinogalactan

Cả lọ chứa: 45000mg Arabinogalactangiá 1mg chỉ 8,1VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Arabinogalactan của cây Nương Tùng

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

365,000VND

Nature's Answer Cat's Claw Inner Bark - Tinh chất Alkaloids cây Móng Mèo của Mỹ

Nature's Answer Cat's Claw Inner Bark - Tinh chất Alkaloids cây Móng Mèo của Mỹ

Tên sản phẩm: Nature's Answer Cat's Claw Inner Bark

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 450mg tinh chất Cây Móng Mèo có hàm lượng Alkaloids chiếm 3%

Cả lọ chứa: 1.215mg Alkaloids giá 1mg chỉ 175,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Alkaloids của cây Móng Mèo 

Liều dùng: 3viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

 Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

213,000VND

Now Foods Pine Bark Extract - Tinh chất Proanthocyanidins của tinh dầu Thông đỏ Mỹ

Now Foods Pine Bark Extract - Tinh chất Proanthocyanidins của tinh dầu Thông đỏ Mỹ

Tên sản phẩm: Now Foods Pine Bark Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 240mg tinh dầu Thông Đỏ có hàm lượng Proanthocyanidins chiếm 95%

Cả lọ chứa: 20.520mg Proanthocyanidins giá 1mg chỉ 21,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Proanthocyanidins của tinh dầu Thông đỏ

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

450,000VND

Piping Rock Grapefruit Seed Extract - Tinh chất hạt Bưởi Chùm của Mỹ

Piping Rock Grapefruit Seed Extract - Tinh chất hạt Bưởi Chùm của Mỹ

Tên sản phẩm: Piping Rock Grapefruit Seed Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, , phân phối bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 250mg tinh chất hạt cây Bưởi Chùm

Cả lọ chứa: 15000mg tinh chất hạt cây Bưởi Chùmgiá 1mg chỉ 10,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như tinh chất hạt cây Bưởi Chùm

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

164,000VND

Swanson Superior Herbs Milk Thistle (Standardized) - Tinh chất Kế sữa Mỹ

Swanson Superior Herbs Milk Thistle (Standardized) - Tinh chất Kế sữa Mỹ

Tên sản phẩm: Swanson Superior Herbs Milk Thistle (Standardized) - Tinh chất Kế sữa Mỹ

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 250mg tinh chất Kế sữa trong đó hàm lượng silymarin flavonoids lên đến 80%

Cả lọ chứa: 24.000mg silymarin flavonoids, giá 1mg chỉ 13VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như silymarin flavonoids

Liều dùng: 1 viên1 lần, không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

316,000VND