Now Foods Curcubrain Longvida

Tên sản phẩm: Now Foods Curcubrain

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 50, mỗi viên chứa 400mg Tinh Nghệ Nano

Cả lọ chứa: 20.000mg Tinh Nghệ Nano, giá 1mg chỉ 31VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Tinh Nghệ Nano

Liều dùng: 1 viên1 lần, không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

620,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Relentless Improvement Active Hexose Correlated Compound

Tên sản phẩm: Relentless Improvement Active Hexose Correlated Compound

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, 1 viên chứa 750mg Active Hexose Correlated Compound

Cả lọ chứa: 45.000mg Active Hexose Correlated Compound, giá 1mg chỉ 27,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Active Hexose Correlated Compound

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

1,260,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Curcuminrich Theracurmin

Tên sản phẩm: Curcuminrich Theracurmin

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 300mg Tinh Nghệ Nano

Cả lọ chứa: 18.000mg Tinh Nghệ Nano, giá 1mg chỉ 36,1VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Tinh Nghệ Nano

Liều dùng: 1-2 viên 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

651,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Absorb your Health Chaga Mushroom

Tên sản phẩm: Absorb your Health Chaga Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 400mg tinh chất nấm Chaga có hàm lượng polysaccharides chiếm 30%

Cả lọ chứa: 12.000mg polysaccharides nấm Chaga, giá 1mg chỉ 34VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Chaga

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

423,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Absonutrix Fucoidan Maximum Strength

Tên sản phẩm: Absonutrix Fucoidan Maximum Strength

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg Fucoidan

Cả lọ chứa: 60.000mg Fucoidan, giá 1mg chỉ 14,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Fucoidan

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

889,000VND
Số lượng:
  (tăng giá tứ ngày 28/5/2015 do giá nhập tăng)

Xem tiếp

PipingRock Beta 1,3/1,6-D-Glucan

Tên sản phẩm: PipingRock Beta 1,3/1,6-D-Glucan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 250mg Beta Glucan

Cả lọ chứa: 22.500mg Beta Glucan, giá 1mg chỉ 12,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Beta Glucan

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

408,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Daiwa Health Development Peak Immune 4

Tên sản phẩm: Daiwa Health Development Peak Immune 4

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 50, mỗi viên chứa 250mg RBAC

Cả lọ chứa: 12.500mg  RBAC, giá 1mg chỉ 84,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như  RBAC

Liều dùng: 4 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

1,023,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Swanson Superior Herbs Turkey Tail Mushroom

Tên sản phẩm: Swanson Superior Herbs Turkey Tail Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Vân Chi có hàm lượng polysaccharides chiếm 30%

Cả lọ chứa: 18.000mg polysaccharides nấm Vân Chi, giá 1mg chỉ 20,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Vân Chi

Liều dùng: 2 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

528,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Piping Rock Reishi Mushroom Extract 500 mg (Standardized)

Tên sản phẩm: Piping Rock Reishi Mushroom Extract 500 mg (Standardized)

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Linh Chi có hàm lượng polysaccharides chiếm 10%

Cả lọ chứa: 5000mg polysaccharides nấm Linh Chi, giá 1mg chỉ 30VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Linh Chi

Liều dùng: 2 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

379,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Piping Rock Maitake Mushroom

Tên sản phẩm: Piping Rock Maitake Mushroom

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 120, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Khiêu Vũ chiết xuất theo tỉ lệ 4:1 (tương đương hàm lượng polysaccharides chiếm 17%)

Cả lọ chứa: 10.200mg polysaccharides nấm Khiêu Vũ, giá 1mg chỉ 18,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Khiêu Vũ

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

289,000VND
Số lượng:
 

Xem tiếp

Swanson Superior Herbs Agaricus Blazei Mushroom Extract

Tên sản phẩm: Swanson Superior Herbs Agaricus Blazei Mushroom Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Thái Dương có hàm lượng polysaccharides chiếm 35%

Cả lọ chứa: 15.750mg polysaccharides nấm Thái Dương, giá 1mg chỉ 30,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Thái Dương

Liều dùng: 1 viên/lần. Số lần dùng trong ngày không hạn chế (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

648,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Alohamedicinals Meshima Gold

Tên sản phẩm: Alohamedicinals Meshima Gold

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg nấm Thượng Hoàng

Cả lọ chứa: 45.000mg nấm Thượng Hoàng, giá 1mg chỉ 9,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Thượng Hoàng

Liều dùng: 3 viên/ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

648,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Doctor's Best Ultra Cordyceps Plus

Tên sản phẩm: Doctor's Best Ultra Cordyceps Plus

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 750mg tinh chất Đông Trùng Hạ Thảo có hàm lượng Cordyceps Acid chiếm 8%

Cả lọ chứa: 3.600mg Cordyceps Acid Đông Trùng Hạ Thảo, giá 1mg chỉ 108,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Đông Trùng Hạ Thảo, giá 1mg chỉ 108,3VNĐ

Liều dùng: 1 viên 1 lần, 4 lần 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

408,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Vita World Shiitake Extract 500mg

Tên sản phẩm: Vita World Shiitake Extract 500mg

Xuất xứ: Đức, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg tinh chất nấm Hương có hàm lượng Polysaccharides chiếm 10%

Cả lọ chứa: 5.000mg Polysaccharides nấm Hương, giá 1mg chỉ 181,6VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như nấm Hương

Liều dùng: 1-2 viên 1 ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

908,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Solaray Jiaogulan

Tên sản phẩm: Solaray Jiaogulan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 410mg tinh chất Giảo Cổ Lam có hàm lượng Gypenosides chiếm 98%

Cả lọ chứa: 24.108mg Gypenosides Giảo Cổ Lam , giá 1mg chỉ 19,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như  Giảo Cổ Lam

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

468,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Piping Rock EGCG Green Tea

Tên sản phẩm: Piping Rock EGCG Green Tea

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 600mg tinh chất Trà Xanh có hàm lượng EGCG chiếm 30% (không gây buồn ngủ)

Cả lọ chứa: 18.000mg EGCG Trà Xanh , giá 1mg chỉ 12,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như EGCG của Trà xanh

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

222,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Dr. Clark Store Papain

Tên sản phẩm: Dr. Clark Store Papain

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 500mg Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủ

Cả lọ chứa: 50.000mg Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủ, giá 1mg chỉ 12,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Papain (papaya proteinase) - enzyme cây Đu Đủ

Liều dùng: 2 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

535,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Swanson Ultra IP-6 Inositol Hexaphosphate

Tên sản phẩm: Swanson Ultra IP-6 Inositol Hexaphosphate

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 240, mỗi viên chứa 500mg IP-6

Cả lọ chứa: 120.000mg IP-6, giá 1mg chỉ 2,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như IP-6

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

336,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Piping Rock SOD Superoxide Dismutase

Tên sản phẩm: Piping Rock SOD Superoxide Dismutase

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 100, mỗi viên chứa 300mg SOD

Cả lọ chứa: 30.000mg SOD, giá 1mg chỉ 6,4VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như SOD

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

193,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Piping Rock Olive Leaf

Tên sản phẩm: Piping Rock Olive Leaf

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 129, mỗi viên chứa 750mg tinh chất lá Ô Liu có hàm lượng Oleuropein chiếm 20%

Cả lọ chứa: 18.000mg Oleuropein, giá 1mg chỉ 13,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Oleuropein của Ô liu

Liều dùng: 1 viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

250,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Life Extension Echinacea Extract

Tên sản phẩm: Life Extension Echinacea Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 250mg tinh chất rễ cây hoa cúc dại có hàm lượng Echinacoside chiếm 4%

Cả lọ chứa: 600mg Echinacoside, giá 1mg chỉ 560VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như  Echinacoside của cây Cúc Dại

Liều dùng: 1-2 viên/ngày.

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

336,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Deva Vegan Black Cumin Seed Oil

Tên sản phẩm: Deva Vegan Black Cumin Seed Oil

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen

Cả lọ chứa: 45000mg Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen, giá 1mg chỉ 6,8VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Dầu hạt Thì Là Ai Cập Đen

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

307,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Swanson Ultra Larch Tree Arabinogalactan

Tên sản phẩm: Swanson Ultra Larch Tree Arabinogalactan

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 500mg Arabinogalactan

Cả lọ chứa: 45000mg Arabinogalactan, giá 1mg chỉ 8,1VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Arabinogalactan của cây Nương Tùng

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

365,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Nature's Answer Cat's Claw Inner Bark

Tên sản phẩm: Nature's Answer Cat's Claw Inner Bark

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 450mg tinh chất Cây Móng Mèo có hàm lượng Alkaloids chiếm 3%

Cả lọ chứa: 1.215mg Alkaloids , giá 1mg chỉ 175,3VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như Alkaloids của cây Móng Mèo 

Liều dùng: 3viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

 Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

213,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Now Foods Pine Bark Extract

Tên sản phẩm: Now Foods Pine Bark Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, được bán bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 90, mỗi viên chứa 240mg tinh dầu Thông Đỏ có hàm lượng Proanthocyanidins chiếm 95%

Cả lọ chứa: 20.520mg Proanthocyanidins , giá 1mg chỉ 21,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như  Proanthocyanidins của tinh dầu Thông đỏ

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

450,000VND
Số lượng:

Xem tiếp

Piping Rock Grapefruit Seed Extract

Tên sản phẩm: Piping Rock Grapefruit Seed Extract

Xuất xứ: Mỹ - Hoa Kỳ, , phân phối bởi Hộ kinh doanh Chất-Độc-Rẻ

Số viên: 60, mỗi viên chứa 250mg tinh chất hạt cây Bưởi Chùm

Cả lọ chứa: 15000mg tinh chất hạt cây Bưởi Chùm, giá 1mg chỉ 10,9VNĐ

Tác dụng chính và tác dụng phụ: có tác dụng như tinh chất hạt cây Bưởi Chùm

Liều dùng: 1viên/lần. Không hạn chế số lần trong ngày (ghi trên lọ)

 Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

164,000VND
Số lượng:

Xem tiếp